- DBMS -
Home page NIKA_ROOT Clipper Oracle library Data Based Advisor,1991, June Data Based Advisor,1991, June Artful Two
Artful Two Data Based Advisor,1991, June Data Based Advisor,1991, June OutFoxPro OutFoxPro
Data Based Advisor,1991, June
A tool for organizing Web information / Mahalingam K., Huhns M.N. // Computer.-1997.-Vol.30, N 6.-P. 80-83.' ; writeUnderCond(s); //--> " title="Data Based Advisor,1991, June">Data Based Advisor,1991, June